Projekt osiedla2017
Klient:Inwestor prywatny
Projekt:Projekt osiedla w Garliczce pod Krakowem. Budynki jednorodzinne w zabudowie blizniaczej.
Powierzchnia:10 Domów o powierzchni 180 m2

Referencje

MOCOLOCCO Sp.cywilna
Karolina Kokot, Karolina Tkocz

31-043 Kraków
ul.Stolarska 6/14
+48 12 429 52 06
info@mocolocco.eu