Łazienki Wola Park2015
Klient:IKEA Inter Ikea Centre Polska S.A.
Projekt:Projekt przebudowy zespołu toalet w C.H. Wola Park w Warszawie.
Powierzchnia:800 m2

Referencje

MOCOLOCCO Sp.cywilna
Karolina Kokot, Karolina Tkocz

31-043 Kraków
ul.Stolarska 6/14
+48 12 429 52 06
info@mocolocco.eu